Security

imageSteeds meer organisaties maken voor een (groeiend) deel van hun informatieverwerking gebruik van de cloud, soms ter vervanging van hun eigen servers en opslag, soms door gebruik van SaaS-software.

Security betreft ook de juridische aspecten met betrekking tot persoonsgegevens. Hierbij is de locatie van de Cloudlocatie essentieel! 

“De privacywetgeving stelt hoge eisen aan de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie. Het plaatsen van persoonsgegevens op een server in een datacentrum buiten de Europese Unie geldt als zo’n doorgifte. De afnemer van de clouddienst zal dan ook bij de leverancier moeten informeren naar de locatie van zijn gegevens om zodoende de juiste maatregelen te (laten) treffen. Staat het datacentrum in een van de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen of IJsland, dan zijn geen bijzondere maatregelen nodig". Bron: ZBZ Kennisbank.nl.

NBrIX is gevestigd in Tilburg, ISO 27001 gecertificeerd en voorzien van TIER3. NBrIX voldoet daarnaast aan de nieuwste wetgeving met betrekking tot meldplicht datalekkage, wat is ingegaan per 01-01-2016. Dit geeft u alle zekerheden met betrekking tot uw data, beschikbaarheid, locatie en u loopt geen risico betrekking tot EU privacy regelgeving.

Bekijk ook de nieuwe whitepaper over security in de cloud, door HPE.  

Lees ook de onderwerpen storage en verbindingen.

Meer weten?
Bel ons of stuur een e-mail naar paul.stoop@nbrix.nl

NBrIX

Professor Verbernelaan 35
5037AD Tilburg
The Netherlands