ISO 27001

Sinds 23 december 2013 is NBrIX ISO 27001 gecertificeerd. ISO 27001 certificering is met name bedoeld voor informatiebeveiliging. Door deze certificering voldoet NBrIX aan één van de hoogste beveiligingsstandaarden. 

Naast ISO 27001 is er ook sprake van hoogwaardige fysieke beveiliging. Het pand is binnen- en buiten voorzien van cameratoezicht. Binnen het datacenter is er een toegangscontrolesysteem met verschillende zones. Alleen bevoegde personen krijgen, na aanmelding vooraf, toegang tot de ruimtes.

De stroomvoorziening van NBrIX voldoet aan de Tier3 standaard. Dit houdt o.a. in dat:

  1. Er meerdere onafhankelijke distributiepaden zijn die de IT-apparatuur dienen;
  2. Alle IT-apparatuur dual-powered is en volledig compatible is met de topologie van de architectuur van de locatie;
  3. De infrastructuur gelijktijdig onderhoudbaar is met een beschikbaarheid van 99,982%

Wilt u meer weten? Bel ons of stuur een e-mail naar paul.stoop@nbrix.nl

NBrIX

Professor Verbernelaan 35
5037AD Tilburg
The Netherlands